İş Güvenliği

İş Güvenliği

EkşioğluOMA grup işçilerin sağlığını ve güvenliğini korumak için mesleki risklerin önlenmesi, eğitim ve bilgi verilmesi dahil gerekli her türlü önlemi almayı, organi- zasyonu yapmayı ve araç ve gereçleri sağlamayı kendisine bir prensip edinmistir. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin değişlen şartlara uygun hale getirilmesi ve mevcut durumun sürekli iyileşltirilmesi amaç ve çalışması içinde olacaktır.
 

İlkelerimiz:

-Teknik gelişlmelere uyum sağlanmak. Projelerimizde sağlık ve güvenlikle ilgili koruyucu ve önleyici hizmetlerin yerine getirmek. Bu görevleri yürütebilecek nitelikte personel bulunmaması halinde, dışarıdan bu konuda yeterlilik belgesi olan uzman kişi veya kuruluşlardan hizmet alır.
-Risklerden özel olarak etkilenebilecek işçi gruplarının durumunu da kapsayacak şekilde, EkşioğluOMA grup iş sağlığı ve güvenlik yönünden risk değerlendirmesi yapar.
-İş sağlığı ve güvenliği konularında işçi veya temsilcilerinin görüşlerini alır, öneri getirme hakkı tanır ve bu konulardaki görüşmelerde yer almalarını ve dengeli katılımlarını sağlar.
-Güvenlik ve sağlık uygulamalarının herbiri düzenli aralıklarla denetlenir ve raporlanır.
-Projelerimizde taşeron ve tedarikçi firmalarında da dahil olduğu faaliyetlerde yöntem ve ilkelerini uygulamalarını sağlamak.

Çözüm Odaklı Fikirler
Modern Tasarımlar
Uzman Mühendislik
Ara
WhatsApp